PRVA POMOĆ

Obaveza svakog poslodavca je da obezbedi pružanje prve pomoći u okviru svog poslovanja, odnosno da u skladu sa Pravilnikom o načinu pružanju prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbedi sredstva i opremu za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost od najbliže medicinske pomoći.

Pod osposobljavanjem zaposlenih za pružanje prve pomoći podrazumeva se obuka rukovodioca i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika, a prema Programu osposobljavanja iz prve pomoći. Obuka se obnavlja na period od pet godina.

U slučaju delatnosti u kojoj nije prisutan povećan rizik u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu potrebno je da u svakoj radnoj smeni i lokacijski odvojenoj jedinici bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa osnovnim nivoom osposobljavanja za pružanje prve pomoći, dok je pri radu sa povećanim rizikom neophodno da bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji je završio napredni nivo osposobljavanja za pružanje prve pomoći.

Krenuvši od činjenice da nijedan nesrećan slučaj nije isti ШТИТ organizuje teorijsko i praktično osposobljavanje za pružanje prve pomoći kroz kurseve specijalno osmišljene da isprate Vaš tok poslovanja.