HSE KAVALIFIKACIJA

Naftna industrija Srbije ad Novi Sad pri izboru izvođača za poslove iz svog delokruga rada, odnosno za učešće na tenderima, od svih pravnih lica u našoj zemlji i inostranstvu zahteva obaveznu HSE kvalifikaciju u cilju povećanja bezbednosti i zdravlja na radu.

Tri su koraka koja vode do statusa HSE kvalifikovanog izvođača

1. HSE upitnik

Popunjavanje HSE upitnika;

2. Dokumentacija

Definisanje grupe rizika i izrada potrebne dokumentacije;

3. Kvalifikacija

Dostavljanje HSE upitnika i celokupne prateće dokumentacije kompaniji NIS ad, nakon čega započinje proces provere i donošenje konačne odluke o dodeli kvalifikacije.

Ukoliko smatrate da Vam je potrebna pomoć kako bi ovaj postupak što izvesnije dobio pozitivan ishod ШТИТ je tu da Vam je pruži.

Kontaktirajte nas